Vad kan vi hjälpa dig med?

Integritet

Integritetspolicy

Vi vill att du ska kunna vara säker på att vi värnar om din integritet och behandlar alla personuppgifter i enlighet med lagen.

Personuppgifter

För att kunna använda webbokningstjänsten måste du ange namn, adress, telefonnummer och e-postadress. När du registrerar en order behöver vi även spara uppgifter om tidpunkt för uthyrning och vilken sorts utrustning som bokats/beställts. Åldersgränsen för att använda tjänsten är 18 år och du måste därför även uppge ditt födelseår. När du använder tjänsten sparas din orderhistorik. Dessa personuppgifter behöver vi för att kunna leverera tjänsten till dig. Dessa personuppgifter sparas så länge du finns registrerad som användare hos oss. De personuppgifter vi har registrerat om dig kan du hitta på din sida, där du även kan göra ändringar. Du kan också kontakta oss och be att vi raderar dina personuppgifter eller att vi avregistrerar dig från våra system. Då kommer du inte längre att kunna använda tjänsten, såvida du inte registrerar dig på nytt.

Personuppgifter till tredje part

Your Company kommer inte att sälja, utbyta eller vidareförmedla dina personuppgifter. Webbokningen hanteras i ett system som levereras av Sharefox.

Användning av insamlade uppgifter

De personuppgifter som samlas in för dessa ändamål inkluderar både uppgifter som du själv uppger (namn, e-postadress osv.) och information som samlas in när denna tjänst används, som vilken utrustning du hyr, information om position samt teknisk information om din enhet och internetanslutning. Personuppgifterna kan kompletteras med tillgänglig information från tredjepartsaktörer.

Cookies

När du besöker vår tjänst använder vi olika tekniker för att känna igen dig som användare samt samla in data. Vi använder exempelvis cookies för att minnas hyresdatum och utrustning. Cookies förenklar användningen av tjänsten så att du får relevant information när du besöker vår webbplats. De används även för att mellanlagra data som tillgängliga uthyrningsdatum, priser och liknande.

Via serverloggar och andra verktyg kan vi registrera information om enheten och anslutningen till vår tjänst, däribland operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifikationsfiler. Denna information används i anonymiserad och aggregerad statistik, men kan även kopplas till ditt användarkonto. Informationen gör bland annat att vi kan anpassa hur tjänsten visas på den enhet du använder.

Se mer om hantering av personuppgifter och integritetspolicy här.